Friday, October 17, 2014

Kundenahin at parusahan ang sundalong Amerikanong pumaslang kay Jeffrey “Jennifer” Laude! Ibasura ang VFA, EDCA at palayasin ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas!


From the Website of PRWC CPP-NPA-NDF
links:
  http://theprwcblogs.blogspot.com/2014/10/kundenahin-at-parusahan-ang-sundalong.html#moreKundenahin at parusahan ang sundalong Amerikanong pumaslang kay Jeffrey “Jennifer” Laude! Ibasura ang VFA, EDCA at palayasin ang mga sundalong Amerikano sa Pilipinas!

Rosa Barros
MAKIBAKA- Mt Sierra Madre-Southern Tagalog 
October 16, 2014

Mariing kinukundena ng MAKIBAKA- Balangay sa Bundok Sierra Madre sa Timog Katagalugan ang brutal na pagpaslang kay Jeffrey “Jennifer” Laude, isang tansgender, ni  US Marine Private First Class (PFC.) Joseph Scott Pemberton noong Oktubre 11 ng gabi sa  Celzone Lodge, isang motel sa Olongapo City. Ipaabot din namin ang taos-pusong pakikiramay sa pamilya ni Jennifer.

Makahayop at napakabrutal ng pagpaslang  ang ginawa ng sundalong Amerikano si Pemberton kay Jennifer Laude na ayon sa ulat sa resulta ng medico legal examination ay namatay sa pagkalunod sa inudoro. Inginudngod sa inodoro ni Pemberton si Laude hanggang sa ito ay malunod at mamamatay.  Marami ring pasa sa katawan si Laude, palatandaan na siya ay binugbog muna bago nilunod sa inudoro ni Pemberton.

Ang ginawang pagpaslang ni PFC Pemberton kay Jennifer Laude ay atake sa sektor ng  Lesbian, Gays, Bisexual at Transgenders (LGBT) at maging sa lahat ng kababaihan na ginagawang libangan ng mga sundalong Amerikano sa kanilang “rest and recreation” sa Pilipinas. Ginawang laruan ng sundalong Amerikano  ang buhay ng inosenteng sibilyan at walang-kagatul-gatol na inutas si Jennifer.  Pagpapakita ito ng  kawalan ng respeto at pagpapahalaga sa buhay ng mga inosenteng sibilyan sa panig ng mga tropang militar, na naglilingkod sa atas ng among Imperyalista,  at sinanay para pumatay.  Kaya naging saglit lang ang buhay ni Jennifer sa kamay ng sundalong Amerika.

Si PFC Pemberton ng 2nd Battalion, 9th Marines na nakabase sa Camp Lejeune, North Carolina, USA ay kabilang sa mahigit 4,000 mga sundalong Amerikano  na lumahok sa taunang “Phiblex Navy Exercise”, isang bahagi ng BALIKATAN Exercise, na ginanap mula Septyembre 29 hanggang Oktubre 10, 2014 sa lalawigan ng Palawan at Zambales bilang bahagi ng ehersisyong military sa ilalim ng Visiting Forces Agreement (VFA). Si Pembertong at lulan ng barkong pandigmang USS Pelelie na panasamantalang nakadaong sa Subic, Olongapo City para sa rest ang recreation”. 

Ang sekswal na karahasan at iba pang krimen laban sa mamayang Pilipino ng mga sundalong Amerikano ay lalo pang lalala dahilan sa kasunduang Enhanced Defense Cooperation Agreement (EDCA) at VFA na nagbigay pahintulot sa lumalaking presensya ng mga sundalong Amerikano sa Pilipinas. Sa nakaraang mga taon ay nasalaula na ang soberanya ng Pilipinas dahilan sa pagpasok ng mga sundalong Amerikano  alinsunod sa mga di-pantay na kasunduan sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos tulad ng Mutual Defense Treaty, VFA at EDCA.  Sariwa pa sa atin ang karanasang pangaggahasa ni US Lance Corporal Daniel Smith kay “Nicole” ng 2005 at nahatulan noong 2009 subalit hinayaan makatakas pauwi sa US ng ilalim ng Rehimeng US-Arroyo. Saksi din tayo sa di pagpapanagot sa kanilang krimen sa Pilipinas ng mga sundalong amerikano. Kabilang dito ang pagkabaril ng sundalong Amerikano na si Reggie Lane kay Buyong-buyong Isnijal noong July 24, 2002 sa Basilan na hindi naipasailalim sa paglilitis at kagyat na pinatakas patungo sa Estados Unidos.  Maging ang drayber ng taksi sa Cebu na si Marcelo Batistil na binugbog ng 3 sundalong Amerikano ay hindi nakatikim ng katarungan dahil kagyat na pinatakas ang nasabing mga sundalong Amerikanong nambugbog sa kanya.  Napaulat din ang mga krimeng kinasasangkutan ng mga sundalong Amerikano na nakabase sa Zamboanga City na hindi napaparusahan. Lumalaganap din ang prostiusyon sa Olongapo, Zamboanga at sa alinmang bayan na madalas puntahan ng mga sundalong Amerikano.

Sa ilalim ng Rehimeng US-BS Aquino, aabot na sa halos 300 barkong pandigma ang pumasok sa karagatan ng Pilipinas.  Saksi ang sambayanang Pilipino sa malalang pinsala ng ating yamang-dagat nang sudsurin ng barkong pandigma ng US, ang USS Guardian,  ang Tubbataha Reef,  ang palihim pero lantad na pagtatayo ng labag sa Konstitusyon ng Pilipinas na baseng militar ng Kano sa Ulugan at Oyster Bay sa Palawan,  bukod sa malayang paglipad-lipad sa ating kalawakan ng mga spy planes ng mga Amerikano Sundalo at mga pagsanib at pagdidirihe nila sa sundalong Pilipino habang nasa operasyong kombat.

Kinukundena rin namin ang malinaw na maka-amerikanong tindig ng rehimeng US-Aquino na sa halip na kagyat na tulungan at suportahan ang pamilya ni Jennifer Laude para magkaroon ng hustisya ang brutal na pagpaslang dito ay nagkokorus pa mga tagapagsalita ng Malacanang at mga alipores nito sa Department of Foreign Affairs (DFA), AFP, at maging ang militaristang si Sendor Antonio Trillianes  sa pagtatanggol sa VFA, sa EDCA at sa hindi pagpursige sa pagkuha sa kustodya ni US Marine PFC. Pemberton.

Sa ganito ay nananawagan kami sa buong sambayanang Pilipino na ibigay ang lahat ng suporta sa pamilya at mga kaibigan ni Jeffrey Laude sa kanilang pakikibaka para sa pagkakaroon ng katarangan. Walang aasahan ang pamilya ng biktima sa gobyernong BS Aquino at sa Gobyerno at pwersang military ng US na tiyak na gagawin ang lahat upang mailibre ang kanilang tauhan at hindi maparusahan sa kanyang kasalanan. Sinusuportahan namin ang pusisyon ni Senador Miriam Santiago at ng mga progresibong mambabatas na nagmamahal sa soberanya ng Pilipinas na dapat nang ibasura ang VFA at dapat panagutin sa kanilang krimen ang mga sundalong Amerikano.

Dapat ding managot ang Rehimeng US-BS Aquino sa  pagkatuta sa among Imperyalistang US na pinapayagang yurakan ang soberanya ng Pilipinas.  Dapat gawin ng lahat ng kababaihan at LGBT kasama ang sambayanang Pilipino na  patuloy  na ilantad at labanan ang pagiging tuta ng Kano ng Rehimeng Aquino. Ang mga karahasang sekswal at pang-aabuso ng mga sundalong Amerikano ay mawawakasan lamang kapag nawakasan na ang paghahari ng imperyalismong US at mga Alipores nito sa Pilipinas. Sa kasalukuyang panahon,  nararapat at napapanahon na kumilos para patalsikin ang tuta ng US na rehimeng BS Aquino at palitan ito ng isang gobyernong nagtataguyod sa interes ng kababaihan, ng mga LGBT at ng buong sambayanang Pilipino. Kaisa niyo ang lahat ng kababaihan sa saklaw ng  Bundok Sierra Madre sa Timog Katagalugan. Kasama ang iba pang aping sektor ng lipunan ay nanawagan ang kami sa lahat ng kababaihan at LGBT na sumapi sa Bagong Hukbong Bayan (NPA) at masigasig na kumilos para ibasura ang VFA, EDCA, MDT at ibagsak ang Rehimeng US-BS Aquino.


KATARUNGAN PARA KAY JEFFREY “JENNIFER” LAUDE!

IBASURA ANG VFA, EDCA, MDT!

PALAYASIN ANG MGA SUNDALONG AMERIKANO SA PILIPINAS!

IBAGSAK ANG REHIMENG US-AQUINO!


------------------------

CNL's assessment on Pope Francis

CHRISTIANS FOR NATIONAL LIBERATION ( CNL ) October 15, 2014
 

This is CNL assessment of Pope Francis one year papacy after His Easter message


Pope Francis has captured the attention of millions including the international media with his simple and tradition-breaking lifestyle.

A year after his election, the world including Christians and non-Christians are still studying the different changes he has started within the Vatican bureaucracy and the Vatican financial institutions. His pronouncements on the need of a Church that is missionary, compassionate and inclusive have been analysed by theologians from different countries and how these will affect the current problems of  a increasingly deserted Church . His statements on social issues such as the war in Syria, the plight of migrants in Europe and the capitalist system that is driven by greed have also been well published.   

The current changes being instituted by Pope Francis can be a crucial turning point in the 2000-year history of the Roman Catholic Church. However, as we very well know, this turning point cannot be achieved by mere Papal pronouncements and administrative reforms no matter how well meaning. There will definitely be obstacles coming from different sections of the church structure and society that will be threatened by these changes. All possible doctrinal and theological precepts will be thrown at Pope Francis to derail if not totally stop the reforms. A US oligarch has already warned that donations to the Church can stop and some Vatican watchers have already hinted at the physical dangers the Pope is risking.

As, how should we approach these changes. Cognizant that these are reforms that will not radically alter the reactionary character of the Roman Catholic Church, it is still incumbent upon us to study and act upon these, analyzing, making a balanced evaluation and propagating those that will benefit the poor, deprived and oppressed.

What needs to be done?

The administrative reforms such as the revamp of the financial institutions, the appointment of the eight Cardinals who will propose restructuring to the Vatican Curia, the Papal announcement that more authority will be given to the national episcopal conferences, we can support since any changes in the fossilized bureaucracy can contribute to a Church that is more compassionate in deed.

We should also support the call for justice for and indemnification to the victims of clerical sexual abuse. Beyond these there should be discussions within the formation centers and other scholastic institutions how these crimes can be prevented.

More than all of these we must strongly advocate and propagate the pronouncements and moves that relate to issues of social justice. These are the changes that are most necessary, urgent and will be contentious and divisive within the Church. These include the pronouncements on migrants issues, the conference on the Syrian conflict and the condemnation of capitalist greed.

We must likewise be more active in calling the Pope’s attention to the situation in our country: the continuing misery and escalating poverty brought about by economic policies that favor the elite; the plunder of our natural resources, the continuing and increasing subservience to imperialist control.

But it is not only the Pope whom we wish to address. We have to reach out to the Philippine Church hierarchy in different dioceses, congregations, parishes and institute dialogues and get their cooperation on the need for radical social transformation. Basic changes namely comprehensive and genuine agrarian reform and national industrialization and the continuing armed revolution that seeks to address these has to be explained to them. And beyond any theoretical discussions, we must draw them into actively participating the people’s struggles not only because they are influential opinion makers but also that as members of Philippine society they have a stake in its well being and progress.

We should also reach out to the numerous Christians, whether nominal or practicing, and involve them in the different national and sectoral issues that will organize and empower them.

As.. and guided by the tenet that to love God, we must love our neighbor, we continually strengthen  our determination and commitment by reaching out and organizing as many as we can to achieve a society where there is peace and justice.OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES


http://www.philippineinsurgency.co.nr/


PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------