Friday, July 10, 2015

Speech of President Aquino at the AFP Change of Command 2015

From the Website of GPH - Government of the Philippines
links:  http://www.gov.ph/2015/07/10/speech-aquino-afp-change-of-command-2015/


Speech of President Aquino at the AFP Change of Command 2015


Talumpati ng Kagalang-galang Benigno S. Aquino III Pangulo ng Pilipinas Sa pagpapalit-atas ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas
[Inihayag sa Camp General Emilio Aguinaldo, Lungsod Quezon, noong ika-10 ng Hulyo 2015]


Sa Daang Matuwid, malinaw po ang ating panata sa mamamayang Pilipino: Ang mag-iwan ng isang Pilipinas na di-hamak na mas ligtas, mas mapayapa, at mas maunlad kaysa ating dinatnan. Ngayong araw, nagbibigay-pugay tayo sa isang indibidwal na ibinigay ang kanyang puso at isip upang makapag-ambag sa layuning ito: Si General Gregorio Pio Catapang Jr.


Bibigyan ko po ng diin: Ang ginagawa natin ay isang pagdiriwang, at hindi isang pamamaalam. Nakaukit na sa kasaysayan ang kanyang mga naging kontribusyon sa ating Sandatahang Lakas. Kaya nga kahit isasabit na niya ang kanyang uniporme at ipinasa ang kanyang espada, laging ipapaalala ng kanyang estilo ng pamumuno, ng kanyang pagmamalasakit sa ating mamamayan at mga sundalo, at ng kanyang paraan ng pamumuhay: Sa Daang Matuwid, ang kawal disiplinado, bawal abusado, dapat asintado.


Naaalala ko nga po nang una ko siyang makilala noong panahon ng EDSA revolution: Isa siya sa mga pumanig sa ating mamamayan imbes na magtanggol sa diktador. At sa pagpapatuloy ng kanyang karera, lagi niyang tangan ang diwa ng EDSA: Nadestino man siya sa Mindanao; naging pinuno ng 7th Infantry Division ng Hukbong Katihan at Northern Luzon Command; o nagsilbi bilang Vice Chief of Staff ng Sandatahang Lakas. Malinaw sa kanya: Walang ibang dapat paglingkuran ang ating mga sundalo kundi ang ating bandila at ang taumbayan.
Ang kanyang mahabang karanasan nga po ang talagang humasa sa kanyang kakayahan at nagbigay sa kanya ng malalim na pag-unawa sa kalagayan ng ating unipormadong hanay. Ito ang dahilan kung bakit natin ipinagkatiwala sa kanya ang posisyon ng pangunahing tagapagtimon ng AFP nitong nakaraang labindalawang buwan.

Hindi po niya tayo binigo. Sa katunayan, lampas-lampas pa sa ating inaasahan ang ibinigay niya sa atin. Mula sa pagpapatupad ng ating Internal Peace and Security Plan Bayanihan, hanggang sa pagtatanggol ng ating teritoryo, buong sipag niyang ginampanan ang kanyang tungkulin. Dahil matagal siyang nadestino noon sa mga lugar na madalas binabaha, ginamit niya ang kanyang karanasan upang patalasin ang disaster preparedness ng ating mga kawal. Nang malagay naman sa alanganin ang ating mga peacekeepers sa Golan Heights, ang mahusay niyang pagdedesisyon ang nagbigay-daan sa tinatawag ngayong “The Greatest Escape.” Noong panahon ng pagluluksa ng sambayanan sa pagkasawi ng ating magigiting na pulis, isa siya sa mga nagsigurong mananatiling maayos ang ugnayan ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Sa panahon din ng panunungkulan ni Gen. Catapang, at sa pakikipagtulungan ng ating kapulisan at iba pa nating kakampi sa pagpapatatag ng seguridad, maraming high-value targets ang ating nasupil. Kabilang na nga po dito ang mataas na opisyal ng BIFF na sina Basit Usman, Mohamad Ali Tambako, at Abdulgani Esmael Pagao, pati na si Kumander Parago ng CPP-NPA-NDF. General Catapang, sa ngalan ng sambayanang Pilipino, maraming-maraming salamat.

Ngayon nga po, sa pakikiambag na rin ng bawat isang miyembro ng ating unipormadong hanay, iiwan ni Gen. Catapang ang isang AFP na mas matatag, mas moderno, at buo ang integridad. Nitong Mayo nga po, ginawaran ng Institute for Solidarity in Asia ang AFP ng Silver Trailblazer Award, sa matagumpay nitong pagpapatupad ng Performance Governance System. Patunay po ang pagkilalang ito na hindi lang tayo puro salita sa pagpapatupad ng reporma sa ating unipormadong hanay. Naglatag tayo ng malinaw na plano sa ating AFP Transformation Roadmap; binibigyan natin ng sapat na kakayahan at kagamitan ang ating mga kawal sa ilalim ng AFP Modernization and Capability Upgrade Program; at sinisiguro nating ang lahat ng pamantayan ay sinusunod mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababang antas ng ating Sandatahang Lakas. Higit sa lahat, nagsagawa at nagsasagawa na rin tayo ng mga hakbang upang matugunan ang mga pangangailangan sa hinaharap, at masigurong hindi na magbabalik ang dating kalakaran.

Di po ba, parang kelan lang ay napakatayog na pangarap para sa ating mga sundalo ang makakita man lang ng modernong kagamitan. Ngayon, hindi lang nila nakikita, ginagamit na nila ang BRP Gregorio del Pilar at BRP Ramon Alcaraz, pati na ang BRP Tagbanua na kauna-unahang landing-craft utility na made in the Philippines; 3 AW-109 naval helicopters, 60 field ambulances; at 1 1/4 at 2 1/2 ton troop carrier trucks. Dagdag pa diyan, may 36 na proyekto na nagkakahalaga ng P90.46 bilyon ang nakatakda nating i-procure. Kabilang na dito ang 12 Fighter/Surface Attack/Lead-in Fighter Trainer Aircraft (FA-50) and basing support; 6 Close Air Support Aircraft; 8 Combat Utility Helicopters, 2 Long Range Patrol Aircraft and basing support; 2 C-130 Aircraft; at 2 frigates. Bibigyan ko lang ng diin: Hindi tsamba ang dahilan kung bakit may pambili tayo ng mga iyan. Ginagastos natin nang tama ang pondo ng bayan kaya marami tayong naibibigay na pakinabang.

Bukod nga po sa pagbili ng modernong kagamitan, inasikaso din natin ang disenteng pabahay para sa inyo. Nitong Marso, napirmahan ko na ang dagdag sa inyong subsistence allowance. Kasama rin ang unipormadong hanay sa nakatanggap ng Productivity Enhancement Incentive na nilagdaan ko naman noong Mayo. Nagtutulong-tulong na rin ang DBM, DOF, DND, at DILG sa pagbubuo ng isang draft pension bill na maglalatag ng mga hakbang upang masigurong mapopondohan nang tama at tuloy-tuloy ang inyong mga benepisyo. Sa ganitong paraan, madaragdagan na rin natin ang inyong bilang na sa mahabang panahon ay hindi nagbago kahit dumoble na ang ating populasyon.

Malinaw po: Sa Daang Matuwid, ipinagkakaloob ang nararapat lang sa inyong mga handang magbuwis ng buhay kapag tumama ang sakuna, may banta ng terorismo, o nakahahawang sakit, at may gustong umangkin sa ating teritoryo. Salamat dahil paulit-ulit din niyo itong tinapatan ng higit na pagpapakitang gilas sa pagtupad ng inyong mga tungkulin. Wala pong duda: Sa nagdaang mahigit limang taon ay lalo pang tumibay ang pagkakaisa ng AFP at ng sambayanan.

Kasabay ng ating pagpupugay kay Gen. Catapang, at pagdiriwang sa mga tagumpay ng AFP, malugod din nating tinatanggap ang bagong mamumuno sa ating Sandatahang Lakas: Si Lt. Gen. Hernando Delfin Carmelo A. Iriberri. Ang balita ko, kahit sino man sa mga nakasama niya sa misyon, training, at exercises ang tanungin n’yo, very good ang ibibigay na marka sa bago nating Chief of Staff. Mula nga noong platoon leader pa lamang siya, basta siya mismo ang nagmamando sa operasyon, walang casualty sa kanyang mga tropa. Noong 2013 elections naman, nakadestino ang kanyang brigade sa Abra. Sa ilalim ng kanyang pagbabantay at ng kanyang mga tauhan, sa kauna-unahang pagkakataon ay walang barangay na nagdeklara ng failure of elections sa Abra, at walang naitalang election-related violence sa lalawigan.

Lt. Gen. Iriberri, ito ang hamon sa iyo ngayon: Ipagpatuloy ang magandang nasimulan ni Gen. Catapang at ng mga nauna sa kanya, at lalo pang itaas ang kalidad ng serbisyo ng ating mga kawal. Alalahanin natin: Malapit na naman ang eleksiyon. Kasama sa inyong tungkulin ang pagsigurong magiging mapayapa at malinis ang pagpili ng ating mga kababayan ng susunod na pinuno. Sa ganitong paraan ninyo masusuklian ang suporta at pagkalingang ibinigay sa inyo ng mamamayang Pilipino, ang ating mga Boss.

Tunay nga po: Sa mahigit limang taon lamang ng pagtahak natin sa Daang Matuwid, napakarami na nating napagtagumpayan. Natakpan natin ang mga tagas sa ating mga sistema at institusyon. Pinapanagot natin ang mga tiwali sa pinakamatataas na opisina ng ating pamahalaan. Napaunlad natin ang ating ekonomiya, napalawak natin ang ating mga serbisyong panlipunan, at nakakapagbukas tayo ng mas maraming oportunidad para sa ating mga kababayan. Nabawi na natin ang ating pambansang dangal. Isipin na lang po ninyo ang kaya pa nating makamit kung patuloy nating pipiliin ang matuwid.

Malinaw po: Ang dating kalakaran kung saan puro mission impossible ang hinihingi sa inyo, ay napalitan na natin ng kulturang naninigurong mission accomplished kayo. Sa ilalim ng isang liderato na inuuna ang pangangailangan ng ating unipormadong hanay imbes na ang sarili; sa pakikiambag ng ating non-commissioned officers; at sa pagkakaisa ng mga sibilyan at militar: Mabibigyan natin ng pagkakataon ang mga susunod na henerasyon na abutin ang mas matatayog pang pangarap, sa isang lipunang mas mapayapa, mas ligtas, at mas kayang ipagtanggol ang sarili.

Magandang araw po. Maraming salamat po sa inyong lahat.


GPH Website

http://www.gov.ph/
Article links:

http://www.gov.ph/2015/07/10/speech-aquino-afp-change-of-command-2015/
OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITESHuman Rights Advocacy Promotions | Human Rights
Home - Human rights Promotions Website
HUMAN RIGHTS PROMOTIONS


PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------------