Friday, August 7, 2015

Labanan ang Tumitinding Pampulitikang Panunupil ng Rehimeng US-Aquino


From the Website of PRWC CPP-NPA-NDF / NDFP BICOL
links: http://www.philippinerevolution.net/statements/20150805_labanan-ang-tumitinding-pampulitikang-panunupil-ng-rehimeng-us-aquino


Labanan ang Tumitinding Pampulitikang Panunupil ng Rehimeng US-AquinoPDF
Ang Bayan
June 21, 2015 issue


Sa nagdaang mga buwan, lalo pang tumindi ang pampulitikang panunupil ng rehimeng US-Aquino. Target nitong pilayin at idiskaril ang pambansa-demokratikong kilusang masa upang tiyaking maisakatuparan ang mga hakbanging dikta ng imperyalistang amo bago matapos ang termino. click here to read moreCPP/NPA/NDF Website

http://theprwcblogs.blogspot.com/

http://www.philippinerevolution.net/

http://www.ndfp.net/joom15/

OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES


http://www.philippineinsurgency.co.nr/


PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------