Friday, March 11, 2016

ANG BAYAN 7 March issue: Kababaihan, kumilos at labanan ang neoliberalismo!


From the Website of PRWC CPP-NPA-NDF
links:  http://www.philippinerevolution.net/statements/20160309_ang-bayan-7-march-issue-kababaihan-kumilos-at-labanan-ang-neoliberalismo

ANG BAYAN 7 March issue: Kababaihan, kumilos at labanan ang neoliberalismo!


Ang Marso 8 ay ipinagdiriwang sa buong mundo upang pahalagahan ang papel ng kababaihan sa lipunan at pakikibaka. Ang Pandaigdigang Araw ng Kababaihang Anakpawis ay unang idineklara noong 1911 ng mga sosyalistang partido. Panawagan ito para sa militanteng pakikibaka ng kababaihan, kasama ng masang anakpawis, laban sa pagsasamantala at pang-aapi sa ilalim ng imperyalismo sa malaking bahagi ng nagdaang siglo. Please click here to view file in PDF
OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES


http://www.philippineinsurgency.co.nr/


PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------
---------------------
-----------------------------