Friday, January 15, 2016

ANG Bayan 07 Enero 2016 Issue: Kamtin ang malalaking pagsulong sa darating na taon


From the Website of PRWC CPP-NPA-NDF
links: http://www.philippinerevolution.net/statements/20160111_ang-bayan-07-enero-2016-issue-kamtin-ang-malalaking-pagsulong-sa-darating-na-taon

ANG Bayan 07 Enero 2016 Issue: Kamtin ang malalaking pagsulong sa darating na taon


PI PDF
Nagkamit ang Partido ng makabuluhan at mahalagang mga tagumpay nitong 2015. Napamunuan nito ang matatag na paglawak at pagsulong ng rebolusyonaryong kilusan sa buong kapuluan at buong-giting na nilabanan ang walang-habas na atake ng kaaway. Please click here to view document in PDF:

OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES


http://www.philippineinsurgency.co.nr/


PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------