Saturday, November 9, 2013

Renounce The Lord of Thieves [Ang Bayan, 07Nov2013]
From the Website of PRWC CPP-NPA-NDF
links:  http://theprwcblogs.blogspot.com/2013/10/aquino-defense-of-dap-and-presidential.html#more


Renounce The Lord of Thieves [Ang Bayan, 07Nov2013]

Video
Ang Bayan
November 8, 2013


YouTube Video


 


The intransigence and Aquino's defense of the pork barrel system, especially his own billions of funds under the Disbursement Acceleration Program (DAP), gravely stoke the people's outrage against the Aquino regime's corruption and the rotten ruling system.

Because of this, his anti-corruption rhetorics are swiftly unleashed which he used to cover-up the rotteness of his regime and the system he tried administering. Despite of this, he has been trying to instill the illusion of "righteous path" to the minds of the people though it is riddled with cracks.----------------------------------


Editoryal:

Itakwil ang Panginoon ng mga Magnanakaw!

20131107pi Ang paulit-ulit na pagmamatigas at pagtatanggol ni Aquino sa sistemang pork barrel, laluna sa sarili niyang daan-daang bilyong pisong pondo sa ilalim ng Disbursement Acceleration Program (DAP), lalo pang gumagatong sa nagpupuyos na damdamin laban sa korapsyon ng kanyang rehimen at sa bulok na naghaharing sistema.

Dahil dito’y mabilis na nahuhubad ang balabal ng “anti-korapsyon” na sinuot ni Aquino upang pagtakpan ang pagkabulok ng kanyang rehimen at ng sistemang pinangangasiwaan nito….  Article links:

http://theprwcblogs.blogspot.com/

http://www.philippinerevolution.net/publications/ang_bayan/20131107?language=pilipino#
OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES


Human Rights Advocacy Promotions | Human Rights

PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------