Saturday, September 20, 2014

Hinggil sa paglilipat kay Palparan sa punong himpilan ng Army


From the Website of PRWC CPP-NPA-NDF
links: http://theprwcblogs.blogspot.com/2014/09/hinggil-sa-paglilipat-kay-palparan-sa.html#more

Hinggil sa paglilipat kay Palparan sa punong himpilan ng Army

Partido Komunista ng Pilipinas
Setyembre 16, 2014

Translation: On the transfer of Palparan to the Army headquarters
Mariing kinukundena ng Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) ang paglilipat sa detensyong militar sa pasistang berdugo si (ret.) Gen. Jovito Palparan sa Custodial Center ng AFP sa Fort Bonifacio.

Ang paglilipat kay Palparan sa punong himpilan ng militar ay malaking insulto sa libu-libong biktima ng pang-aabusong militar na isinagawa ng mga sundalo at mga pwersang paramilitar na nasa kanyang kumand.


Ang pagbabalik kay Palparan ay siyang pinakabago lamang na pribilehiyo ng ibinigay sa kanya ng rehimeng Aquino mula nang siya'y maaresto noong Agosto. Sa ilalim ng pangangalagang militar, tatamasa si Palparan ng mas maramu pang kalayaan at espesyal na pagtrato.

Iginigiit ng sambayanang Pilipino ang katarungan para sa lahat ng pang-aabusong ginawa ni General Palparan at ng kanyang mga tauhan. Patuloy silang umaasa sa rebolusyonaryong sistema bilang siyang tanging opsyon para makamit ang kanilang hinahangad.

Si General Palparan ay isinakdal sa hukumang bayan dahil sa kanyang direktang pananagutan sa ilampung mga pagpatay at pagdukot sa mga di armadong sibilyan maging sa iba pang pang-aabusong militar at malalalang paglabag sa internasyunal na makataong batas.

Nananatiling may bisa ang kautusan para sa pag-aresto kay General Palparan at ipatutupad ito ng Bagong Hukbong Bayan sa tamang panahon sa hinaharap.
OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES


http://www.philippineinsurgency.co.nr/


PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
-----------------------------