Friday, April 10, 2015

Kabataang Pilipino tumindig laban sa bulok na naghaharing sistema sa ilalim ng rehimeng US-AquinoFrom the Website of PRWC CPP-NPA-NDF
links:
 http://www.philippinerevolution.net/statements/20150404_kabataang-pilipino-tumindig-laban-sa-bulok-na-naghaharing-sistema-sa-ilalim-ng-rehimeng-us-aquino


Kabataang Pilipino tumindig laban sa bulok na naghaharing sistema sa ilalim ng rehimeng US-Aquino

Ma. LAYA GUERRERO
Pahayag ng Kabataang Makabayan
sa ika-46 anibersaryo ng Bagong Hukbong Bayan


Mapulang pagbati para sa lahat ng mga mandirigma ng ating Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa pagdiriwang ngayong Marso 29 ng ika-46 na anibersaryo nito. Kaisa ng buong rebolusyonaryong mamamayan, pinagpupugayan ng KM ang magigiting na anak ng bayang kasapi ng BHB at mga martir ng sambayanan na nag-alay ng buhay para sa demokratikong rebolusyong bayan.
I-download ang Marso 2015 na isyu ng KALAYAAN, opisyal na pahayagan ng Kabataang Makabayan