Friday, June 6, 2014

HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS - Saturday Updates Weekly JUNE 07, 2014HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS PROMOTIONS, EDUCATIONS, COMMENTARY, CRITICISMS AND SUGGESTIONS
ON HUMAN RIGHTS AND GOOD GOVERNANCE

Saturday Updates Weekly JUNE 07, 2014

___________________________________________________________

JUNE 07, 2014 updates

HUMAN RIGHTS PROMOTIONS
"PHILIPPINE SOVEREIGNTY AND HUMAN RIGHTS"
CARHRIHL ABIDANCE

HUMAN RIGHTS VIOLATIONS
SA MINDANAO AT IBAT IBANG PANIG NG PILIPINAS

"CPP-NPA-NDF, MILF AND OTHERS AND GPH-AFP-PNP PEACE NEGOTIATIONS"

"isyung karapatan ng sibilyan sa labanan"
"isyung paglabg sa karapatan ng sibilyan o rebelde sa labanan"
"CARHRIHL VIOLATIONS"
_________________________________________________________

THE LIGHTS OF GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND BLESS YOU ALL.  


UPDATES TODAY IN INSURGENCY ISSUES JUNE 07, 2014.  THE HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS OF HUMAN RIGHTS IN INSURGENCY PROMOTES "philippine sovereignty and human rights " carhrihl abidance.  FROM THE CPP-NPA-NDF WEBSITE "capture drone personnel violated npa policy against us imperialism counter revolutionary intelligence and environmental plunder".  FROM MILF "moro farmer murdered and beheaded, minhrac comdemns the killings ".    FROM PHIL ARMY WEBSITES "troops recover npa firearms in bukidnon".  From AFP website "AFP: npa must be held accountable for abduction of civilians".   


AYON SA PHILIPPINE ARMY WEBSITES NAKASAMSAM SILA NG MGA BARIL MULA SA NPA NA NAKAENGKWENTRO NILA SA NASABING LUGAR AT AYON PA RIN SA KANILA ANG MGA ITO RAW AY UNDER NG EXTORTION UNITS NG NPA.  ANG EAST MIN COMMAND AY HINDI TITIGIL UPANG SUPILIN ANG NPA NA SA PANINGIN NILA AY MGA KRIMINAL NA ELEMENTO AT SUPORTADO NILA ANG PNP LABAN SA MGA KAMPANYA NITO KONTRA KRIMINAL.  AYON  DIN NAMAN SA AFP WEBSITES AY MANANAGOT ANG MGA NPA SA PAGDAKIP AT PAGSASAILALIM NG KOSTUDIYA NILA ANG MGA SIBILYANG PINAGHIHINALAANG NANINIKTIK SA NPA OPERATIONS IN THE AREA AT PAGSASAGAWA NG MGA PAGWASAK NG KALIKASAN.  ANG MGA NASABING DINAKIP AY PAWANG DENR PERSONNEL AT NAGSASAGAWA NG GREENING PROGRAM SA AREA AYON SA PHIL. ARMY BILANG PABULAAN SA PARATANG NG NPA.  ANG MGA HINALA AT PARATANG NG NPA AYON SA PHILIPPINE ARMY AY PAWANG PARANOIA LAMANG NG NPA AT ANG AUV OR UNMANNED AERIAL VEHICLE AY HINDI GINAGAMIT NA PANGSURVEILANCE O INTELLIGENCE UNIT.  ANG ISINAGAWANG PAGDAKIP NG NPA SA MGA SIBILYAN AY PAGLABAG DAW SA CARHRIHL AT PAGLAGAY SA PANGANIB NG MGA INOSENTENG TAO. HINDI LANG ITO KUNDI MARAMING BESES NA DAW GINAWA ITO NG NPA AYON SA PHILIPPINE ARMY.   PATULOY ANG MALAWAKANG KAMPANYA NG PHILIPPINE ARMY LABAN SA NPA.      THE CPP-NPA-NDF ACCORDING TO THEIR WEBSITE ISSUES TODAY IS ABOUT "captured drone personnel violates npa policy against u.s. imperialism counter insurgency intelligence and environmental plunder".  THE CPP-NPA-NDF ACCORDING TO THEIR WEBSITE THE CAPTURED CIVILIANS WERE CONDUCTING INTELLIGENCE ACTIONS IN THE AREA NOT AS WHAT THEY SAID ANTI ILLEGAL LOGGING SURVEILANCE AND GREENING PROGRAM OF DENR WHICH THIS ACTIONS ARE AGAINST THE NPA POLICY AND LAWS AND SUBJECT FOR CAPTURING AND ARREST OF THE SAID PERSONS OR ANY PERSON DOING IT SO AND CONFISCATION OF THEIR MATERIAL USED IN COUNTER INSURGENCY REVOLUTIONS AS WHAT ACTIONS THEY DID ON THE CIVILIANS.  THE UAV ACCORDING TO NPA ARE USED FOR COUNTER INTELLIGENCE AGAINST NPA AND NOT FOR ILLEGAL LOGGING SURVEILANCE HOT SPOT WHICH THE AREA IS NOT HOT SPOTS FOR ILLEGAL LOGGING AND ACCORDING TO THEM THE SAID DEVICE COULD USE ALSO IN MAS DESTRUCTION AS DESIGNED BY U.S..  THE QUESTION HERE IS WHAT ARE THE MOVE AND ACTIONS OR GADGETS CAN BE USED BY DENR IN GREENING PROGRAM FOR MAPPING AND FOR LOOKING HOT SPOTS FOR ILLEGAL LOGGING IN THE AREA?  THE UAV CAN BE USED IN DOUBLE OR MANY PURPOSES DEPEND ON WHO WILL USE IT.  ON THE MODERN USED OF UAV SEE LINKS: http://en.wikipedia.org/wiki/Unmanned_aerial_vehicle    THE NPA ACCORDING TO THEIR INVESTIGATIONS THOSE GADGETS CAN BE USED FOR INTELLIGENCE AND MASS DESTRUCTION AND IT IS TRUE THAT ACCORDING TO WHO WILL USED THE UAV IT CAN USED FOR THAT.  THE SKY EYE OR THE PERSONNEL DO THE ACTIONS ARE NOT PROOVEN BY NPA AS INTELLIGENCE OF UNITED STATES AND PHILIPPINE GOVERNMENT AGAINST THEM BUT THE GADGET THEY USED CAN USED FOR THAT.   THE NPA HAS TO PROOVE THE CAPTURED PERSONNEL ARE INTELLIGENCE OF US AND PHIL GOVERNMENT FOR THE RATIONAL PUNISHMENT OF WHAT THEY DID OR ANY DEMAND FOR THEM.  THE SAID TEAM HAS STRONG ALIBI OF GREENING PROGRAM AND SURVEILANCE OF ILLEGAL LOGGING HOT SPOTS PROOVING THEY ARE INNOCENT CIVILIANS.  

THE HUMAN RIGHTS PROMOTIONS PROMOTES TO CPP-NPA-NDF TO RELEASE THE CAPTURED PERSONNEL WITHOUT ANY DEMAND.  PROOVE THEM THEY ARE INTELLIGENCE TO KEEP THEM AND MAKE ANY DEMAND OR PUNISHMENTS BUT THIS MUST BE ACCORD TO CARHRIHL.  DO NOT KEEP THE INNOCENT CIVILIANS FOR ANY QUESTIONING WHO ARE NOT PART OF MILITARY ACTIONS AGAINST CPP-NPA-NDF.  THE INVESTIGATION MADE TO THEM SHOULD AND PROVEN THEY ARE INTELLIGENCE TO RATIONALLY KEEP THEM AND THE TEMPORARY CAPTURING TO THEM FOR QUESTIONING AND INVESTIGATING THEM ABOUT THE UAV ACTIONS AND SHOULD DO IN IMMEDIATE AND SAFE CONDUCT INVESTIGATIONS AND ABIDING CARHRIHL IN ISSUE WITH CIVILIANS AND MILITARY PERSONNEL ALSO.  RELEASE THEM IF NOT PROOVEN INTELLIGENCE, WHICH THEY MIGHT BE INNOCENT CIVILIANS NOT SUBJECT FOR ANY SUCH THREATS IN LIFE.  THE NPA SHOULD STICK TO THEIR LAWS AND POLICY AND MAKE RESOLUTIONS TO PROHIBIT ANY UAV IN THE AREAS SO THAT IT WILL NOT DO ANY INTELLIGENCE TO THEM AND HARM TO CIVILIANS IN THE AREA IF THIS UAV WILL USED AGAINST NPA IN ATTACKING THEM FOR CLEAR MANDATES OF THEIR LAWS UPON IN THE PROCESS OF REVOLUTIONARY STAGE.  WE PROMOTE TO CPP-NPA-NDF TO CARE THE INNOCENT CIVILIANS RESPECTING THE CARHRIHL OR HUMAN RIGHTS AND IHL.  THE HUMAN RIGHTS ADVOCACY ARE PROMOTING HUMAN RIGHTS IN INSURGENCY AND WE PROMOTE IT TO CPP-NPA-NDF TO ABIDE IT.  WE PROMOTE TO THE CPP-NPA-NDF TO MAKE IMMEDIATE INVESTIGATION IN ANY SUSPECTED PERSON SPECIALLY IN CIVILIANS FOR NOT CAPTURING THEM AND MAKING THEIR FAMILY IN BAD CONDITIONS ABOUT THE CAPTURED CIVILIANS.  IN THAT CASE THE SUSPECTED PERSON CONDUCTING INTELLIGENCE IN THE AREA USING DRONE ORA ANY SHOULD IMMEDIATELY INVESTIGATE AND NOT TO BE SUBJECT FOR ANY CAPTURING AND BE RELEASE AFTER INTERROGATIONS IF NOT PROOVEN.    


ACCORDING ALSO TO CPP-NPA-NDF WEBSITES THE UNITED STATES OF AMERICA MILITARY ARE INTERVENING
DURING MNLF SIEGE.  THE AFP AND US MILITARY ARE JOINED IN FORCES IN BATTLING THE MNLF LAST YEAR RESULTING TO KILLINGS OF MANY MNLF AND CIVILIANS.  WE PROMOTE TO GPH AND AFP AND UNITED STATES TO STOP IN JOINED FORCES IN INTERNAL CONFLICT WHICH IT IS AGAINST THE SOVEREIGNTY OF THE PHILIPPINES.  WE PROMOTE TO UNITED STATES TO RESPECT THE SOVEREIGNTY OF THE PHILIPPINES AND STOP INTERVENING IN ANY INTERNAL CONFLICTS.  THEY ARE ALSO INTERVENING WITH CPP-NPA-NDF CONFLICTS WITH THE GPH-AFP.  STOP THEIR INTERVENSIONISM IN INTERNAL CONFLICTS WHICH LIKE IN VIETNAM THEY LOSS IN THAT BATTLE INTERVENING IN THEIR INSURGENGY.  INSTEAD OF MAKING INTERVENSIONISM IN INTERANL CONFLICTS SUPPORT PEACE TALKS IN THE PHILIPPINES FOR GOOD LIFE.     FROM MILF WEBSITE "moro farmer murdered and beheaded, minhrac comdemns the killings ".  IN MINDANAO BANGSAMORO AREA THE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS ARE DEEP ALSO LIKE THIS BEHEADING FARMER OR CIVILIANS.  THE HUMAN RIGHTS ADVOCACY SUPPORTS THE MINHRAC IN COMDEMNING THIS KIND OF KILLINGS IN MINDANAO.  THE HUMAN RIGHTS VIOLATIONS HAS NO ROOM IN ANY PART OF THE PHILIPPINE AND THE WORLD.  THE BARBARIC ACTS EXECUTED BY THOSE CRIMINALS ARE NOT HUMANE AND THE GOVERNMENT AND THE PEOPLE SHOULD JOINED AND HELP IN PROTECTING OUR RIGHTS AVOIDING THIS KIND OF ANIMAL AND BARBARIC ACTS.  TO GOVERNMENT HELP THE MINDANAO IN BANGSAMORO AREA IN HUMAN RIGHTS AND PEACE AND ORDER SITUATIONS.  RESOLVED THIS HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IMMEDIATE AS POSSIBLE.  TO COMMISSION IN HUMAN RIGHTS IN MINDANAO AREA IN COTABATO INVESTIGATE THIS MATTER AND HELP IN RESOLVING IT.  THE ENFORCEMENT OF BANGSAMORO AREA IN COTABATO LIKE CIDG AND OTHERS SHOULD HELP IN RESOLVING THE CASE TO STOP AND JAIL THOSE KIND OF PERPETRATORS MAKING BARBARIC ACTS OR CRIMINAL ACTS AND HUMAN RIGHTS VIOLATIONS.  THE SAID VICTIMS IS NOT THE ONE BEING KILLED IN BARBARIC WAY AND VIOLATED HIS RIGHTS BUT MANY IN THE PHILIPPINES VOICE OUT BY OUR FELLOW PEOPLE.     


THE HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTES TO GOVERNMENT GPH AND AFP STAND IN OUR SOVEREIGNTY AND NOT A DOG OF UNITED STATES AND EVEN IN INTERNAL CONFLICT OUR COUNTRY ARE DEFENDING THEM TO SUPPRESS THE INSURGENTS LIKE MNLF.   IT IS SAD TO HEAR THAT FROM CPP-NPA-NDF WEBSITE  THAT OUR AFP AND US MILITARY ARE IN JOINED FORCES AGAINST MNLF DURING THE MNLF SEIGE.   THE UNITED STATES INTERVENSION ARE NOT FAVORABLE IN OUR LAND AGAINST THE ENEMY OF THE STATES.  THE UNITED STATES ARE DEEPEN OUR INTERNAL CONFLICTS INSTEAD OF SUPPORTING PEACE PROCESS.  IT IS NOT JUST MILF TO BE UNDER PEACE PROCESS THERE ARE MORE LIKE MNLF AND CPP-NPA-NDF AND MANY MORE.  WE HOPE OUR GOVERNMENT WOULD IMPOSED PEACE PROCESS TO ALL OF THEM AND NOT TO MILF ONLY AND THE MILITARY APPROACH SHOULD MINIMIZED.  AGAIN RESPECT OUR SOVEREIGNTY AND SUPPORT PEACE PROCESS IN THE PHILIPPINES.  GOD AND JESUS CHRIST AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES, LIGHTS AND BLESS US ALL WITH PEACE AND GOOD LIFE.... 


THE HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTES GOOD GOVERNANCE AND GOOD SOCIETY IN THE PHILIPPINES TO GLOBAL NATIONS.  ABIDE AND RESPECT HUMAN RIGHTS TO ACHIEVE A GOOD GOVERNMENT AND GOOD SOCIETY.  TO HAVE GOOD SOCIETY WE NEED GOOD GOVERNMENT TO HAVE GOOD SOCIETY ABIDE GOOD GOVERNANCE.  EQUALITY IN POLITICS AND ECONOMICS AND SOCIAL AND CIVIL RIGHTS AND CULTURE WILL PRODUCE GOOD SOCIETY.  THE HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTES CONTINUES PEACE TALKS..WE PROMOTE THE RESPECT OF LIFE AND FULL IMPLEMENTATION AND ACHIEVED THE RIGHT TO ADEQUATE STANDARD LIVING AND EQUAL JUSTICE. WE PROMOTE THE FULL IMPLEMENTATIONS OF HUMAN RIGHTS.  WE PROMOTE THE GOOD GOVERNANCE START IN HUMAN RIGHTS BASED GOVERNANCE AND EQUAL JUSTICE TO HAVE GOOD IMPLEMENTATIONS OF GOVERNMENT....    MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES BLESS PEACE IN THE PHILIPPINES SPECIALLY IN MINDANAO NOW AND HAVE THE SUPREME GOOD OF GOD AND UNITE WITH GOD FROM JESUS CHRIST... 

PROMOTIONS OF PEACE TALKS...


GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES BLESS US ALL… STRUGGLE IN LIFE WITH JESUS CHRIST.

PROMOTIONS OF GOOD GOVERNANCE AND HUMAN RIGHTSPROTECT AND PROMOTE HUMAN RIGHTS......


ABIDE IHL AND HUMAN RIGHTS IN INTERNAL CONFLICTSPROMOTIONS OF FULL IMPLEMENTATIONS OF HUMAN RIGHTS IN THE PHILIPPINES AND EQUALITY OF HUMAN RIGHTS ......PROMOTIONS OF ADEQUATE STANDARDIZATION OF LIVING AND EQUAL JUSTICE....GOD AND JESUS AND MOTHER MARY LIGHTS AND MIRACLES LIGHTS AND BLESS US ALL....
PROMOTIONS OF THE BIBLE IN THE GOVERNMENT...KEEP FAITH BE A GOD SERVANT OF THE GOVERNMENT CREATED BY GOD......
HUMAN RIGHTS ADVOCACY PROMOTIONS
HUMAN RIGHTS PROMOTER -  Herbert Curia | Wix.com

OTHER HUMAN RIGHTS PROMOTIONS WEBSITES
PROTECTION AND PROMOTION OF HUMAN RIGHTS

-----------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------
----------------------------